Utländska chaufförer

Utländska chaufförer: En lösning på Sveriges förarbrist?

Sverige står inför en akut brist på yrkesförare, vilket hotar att allvarligt påverka transportsektorn och därmed hela ekonomin. Utländska chaufförer är en av de potentiella lösningar som diskuteras. Men vad gör att det är brist på förare i Sverige idag och varför är det svårt för utländska chaufförer att jobba här? Denna artikel utforskar dessa […]
Läs mer
Led skylt lastbil

Öka trafiksäkerhet med LED skyltar och belysning för lastbilar

I takt med att trafiken blir allt mer intensiv och varierad, växer också behovet av tydlig och effektiv kommunikation mellan alla trafikdeltagare. En avgörande faktor i denna kommunikation är användningen av välbelysta skyltar på tunga fordon som lastbilar. Men vad bör man tänka på för att belysa sina skyltar på ett korrekt sätt? För att […]
Läs mer

Annons