Partigods

Vad är partigods

Det brukar innefatta större godstransporter som väger över 1000-2500kg, lite olika beroende på leverantörer. Detta eftersom att olika leverantörer bland annat har olika prisbilder och ledtider. Dessa transporter sker oftast utan terminalhantering vilket innebär att de lastas från lastbil till tåg – och från tåg till lastbil. Att skicka partigods är som ett resultat av detta en smidig metod för att skicka skymmande gods dörr till dörr. Läs mer

Partigods

Hur skickas godset

Godset skickas ofta direkt från företag till företag. Vanligen hämtas godset av transportföretagets åkeri för att sedan gå till terminal och in i vagn. Det är alltid viktigt att godset hanteras av behörig personal som på ett säkert sätt kan hantera omlastning via truck. Dessutom är det slutligen viktigt att godset sedan kan placeras på ett säkert sätt, så de klarar av turbulens och når sin slutdestination intakta.

Partigods

Vilka varor skickas oftast som partigods

Det är oftast tyngre varor som behöver hanteras med truck, samt som står på pall. Det kan alltså vara lådor, pallar eller kartonger. Det behöver däremot inte enbart vara tunga varor trots att det är det vanligaste – utan kan även gälla väldigt känsliga eller dyra varor som behöver skickas i en säker vagn över långa sträckor. Allt från stålmaterial och säkerhetsdörrar till frysvaror och vin. Känsliga varor behöver också spännas fast ordentligt innan tåget rullar. Har du som vill skicka partigods inte möjlighet att förpacka varorna på ett säkert sätt brukar nästan alltid transportföretaget erbjuda denna tjänst via sin logistikcentral.

Partigods

Annons


Annons