Aktuellt

Transport av farligt gods är en fråga av oerhörd vikt som rör sig i gränslandet mellan nödvändighet och potentiell fara. Från kemikalier och bränslen till biologiska ämnen och explosiva material, farliga varor är en integrerad del av vår moderna ekonomi. Samtidigt som de möjliggör produktion och distribution av många varor och resurser, utgör de också […]
I en värld där snabbhet och effektivitet är ledord, spelar truckar en avgörande roll inom både materialhantering och transport. Dessa maskiner är själva ryggraden i vår moderna logistik, och deras betydelse sträcker sig långt bortom de bullrande lagerlokalerna. Denna artikel kommer att utforska och belysa truckarnas djupa inverkan på vårt dagliga liv och näringslivets vitala […]
Godstransport med tåg har länge varit en vital del av det globala logistiknätverket. Med ökad medvetenhet om hållbarhet och behovet av effektiva transportlösningar har tågtransport återigen hamnat i rampljuset. Denna artikel tar oss med på en resa genom fördelarna, utmaningarna och framtidens möjligheter med godstransport på järnväg. För mer information besök transportföretaget Essinge Rails hemsida. […]
Framtiden för godstransporter i Sverige innehåller många utmaningar. En stor ombyggnad av infrastrukturen behöver göras, större företag behöver ställa om snabbare och politiken behöver ge starka incitament för att göra de rätta valen. Miljöfrågor har blivit en allt mer angelägen fråga i dagens samhälle och det är viktigt att hitta lösningar för att minska påverkan […]
Från och med 2021 användes förnybara biobränslen och el i 26 % av de transportbränslen som såldes i Sverige[1]. 80 % av det förnybara bränslet utgjordes av hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och fettsyrametylester (FAME). Merparten av den årliga försäljningen av transportbränslen bestod fortfarande av fossila bränslen motsvarande 74 %. CO2-utsläpp i Sverige orsakas främst av […]
Transport av gods på väg har en viktig funktion i Sveriges ekonomi. Enligt officiell statistik är över 100.000 företag involverade i vägtransporter av gods i Sverige. Branschen ger jobb till tusentals människor och bidrar till landets tillväxt. Transport av varor är också en viktig tjänst som håller samhället i rörelse, vilket gör det nödvändigt att […]
Godstransporter inkluderar frakt av en mängd olika typer av material och varor, nedan följer några av de mest förekommande varusegmenten. Vanliga varusegment inom godstransport Livsmedel Livsmedel som fraktas via godstransport inkluderar matvaror, frukt och grönsaker, mejeriprodukter och andra färskvaror. För att hålla dessa produkter fräscha under transporten används vanligtvis temperatureglerade vagnar, såsom isolerade ISO-container och […]
Fossilfritt Sverige är ett statligt miljöinitiativ som verkar för att accelerera takten i klimatomställningen och för att göra Sverige ett av de första fossilfria länderna. Detta bland annat genom insatser inom mer hållbara transporter. Initiativet påbörjades i samband med FN:s klimatmöte i Paris under 2015 och ska fortgå fram till 31 december 2024. Detta möjliggörs […]
Vad innefattas i begreppet godstransport? Godstransport står för transportering av varor och gods, jämfört med exempelvis passagerartåg eller bussar. De vanligaste transportmedlen som används för transportgods är tåg, lastbil, flygplan och lastfartyg. Olika godstyper delas sedan in efter storleksklass där vi har allt ifrån ett enkelt paket till partigods och FTL (Full truck load). Nedan […]
Enligt branschfolk är sällan hållbar godstransport eller hållbar järnvägstransport samma sak som 0kg utsläppt C02. Det är i stället en transportlösning som är mer miljövänlig än den nuvarande. Där diesel- och bensintransport står för de största utsläppen. Majoriteten av företag klarar inte av att helt och hållet C02-neutralisera sin transport. Av olika skäl som tillgänglighet, ekonomi och teknik finns ännu inte stöd för en helt C02-neutral transportlösning när vi pratar om stora företag. Vad som i stället är mer realistiskt är att sänka sina C02-utsläpp från exempelvis 90% till 15%.
Med den snabba tillväxten av transportbranschen de senaste åren har behovet av säkra och effektiva transporter blivit mer kritiska än någonsin. Att transportera varor från en plats till en annan kräver samordning, planering och utförande. Bland nyckelaktörerna i denna process finns vägtransportledarna. I den här artikeln kommer vi att utforska de regler och regler som […]

Annons


Annons