Aktuellt

Ett åkeri är en central aktör som hanterar frakt och transportering av varor och styckegods. Dessa företag kan variera i storlek från enmansföretag, där ägaren själv kör en eller flera lastbilar till större företag med flera anställda. Åkerier kan se olika ut och kan ha olika inriktningar med transporterna. Men de inriktar sig framför allt […]
Vibrationsdämpande gummi spelar en central roll i att skydda ditt fraktgods under resan. Inom tågtransport är det helt avgörande att godset transporteras säkert och att det kommer fram utan skador. Genom att minska stötar och vibrationer från tågvagnarna säkerställer dessa gummikomponenter att ditt gods anländer i perfekt skick. Varför behövs vibrationsdämpande gummi inom tågtransport? Vibrationsdämpande […]
Sverige står inför en akut brist på yrkesförare, vilket hotar att allvarligt påverka transportsektorn och därmed hela ekonomin. Utländska chaufförer är en av de potentiella lösningar som diskuteras. Men vad gör att det är brist på förare i Sverige idag och varför är det svårt för utländska chaufförer att jobba här? Denna artikel utforskar dessa […]
Att ha rätt lufttryck i lastbilsdäck är avgörande för både säkerhet och ekonomi. Korrekt lufttryck minskar risken för däckexplosioner och ökar däckens livslängd, vilket bidrar till lägre underhållskostnader. Dessutom optimerar det bränsleförbrukningen, vilket sänker driftkostnaderna och minskar miljöpåverkan. Varför är rätt lufttryck i lastbilsdäck viktigt ur ett säkerhetsperspektiv? Rätt lufttryck i däcken är väldigt viktigt […]
Ett kallager är en typ av lagringsutrymme utformad för att bevara och skydda varor vid låga temperaturer. Denna facilitet är avgörande för att upprätthålla kvaliteten på temperaturkänsliga produkter, från livsmedel till kemikalier. De fördelar som erbjuds av kallager inkluderar förbättrad livsmedelssäkerhet, förlängd hållbarhet för produkter och möjligheten att uppfylla lagstiftade standarder för säker lagring. De […]
Multimodal transport är en integrerad fraktmetod som kombinerar flera transportmedel – såsom lastbil, tåg, båt och flyg – under en och samma frakthandling, är en allt mer populär lösning för stora som små företag. Genom att optimera logistikkedjan kan företag minska fraktkostnader, förbättra leveranstider och öka sin miljömässiga hållbarhet. Behovet av smidiga fraktlösningar för internationella […]
I takt med att trafiken blir allt mer intensiv och varierad, växer också behovet av tydlig och effektiv kommunikation mellan alla trafikdeltagare. En avgörande faktor i denna kommunikation är användningen av välbelysta skyltar på tunga fordon som lastbilar. Men vad bör man tänka på för att belysa sina skyltar på ett korrekt sätt? För att […]
Hur fungerar ett logistikcenter? Med funktioner som lagerhanteringssystem, automatiserade plocksystem och transportinfrastruktur möjliggör det smidig hantering av varor från ankomst till utgång. Dessutom säkerställer passersystem, säkerhetsåtgärder och välutbildad personal en trygg och effektiv verksamhet. Ett logistikcenter fungerar som navet i en effektiv distributionskedja genom avancerad teknologi och noggrann planering. Vem är ansvarig för godstransporterna? www.industribladet.com/vem-ar-ansvarig-for-trafiken-pa-ett-foretag-som-utfor-person-eller-godstransporter/ […]
För att undvika kostsamma reparationer för ett fordon i din fordonspark rekommenderas regelbunden service på verkstad, grundlig egenkontroll, och användning av avancerade monitorsystem och sensorer. Dessa åtgärder bidrar till att förebygga större skador och förlänga fordonens livslängd. Vikten av regelbunden service Regelbunden service är avgörande för att bibehålla lastbilars och tyngre fordoners funktion och säkerhet. […]
Självkörande lastbilar har de senaste åren blivit ett hett ämne inom transportbranschen och teknikvärlden. Denna teknologi har potentialen att förändra sättet vi transporterar varor på, minska antalet trafikolyckor och påverka arbetsmarknaden på olika sätt. Ett brett spektrum av fördelar som sträcker sig bortom den uppenbara ekonomiska vinningen. I denna artikel kommer vi att titta närmare […]
Transport av farligt gods är en fråga av oerhörd vikt som rör sig i gränslandet mellan nödvändighet och potentiell fara. Från kemikalier och bränslen till biologiska ämnen och explosiva material, farliga varor är en integrerad del av vår moderna ekonomi. Samtidigt som de möjliggör produktion och distribution av många varor och resurser, utgör de också […]
I en värld där snabbhet och effektivitet är ledord, spelar truckar en avgörande roll inom både materialhantering och transport. Dessa maskiner är själva ryggraden i vår moderna logistik, och deras betydelse sträcker sig långt bortom de bullrande lagerlokalerna. Denna artikel kommer att utforska och belysa truckarnas djupa inverkan på vårt dagliga liv och näringslivets vitala […]
Godstransport med tåg har länge varit en vital del av det globala logistiknätverket. Med ökad medvetenhet om hållbarhet och behovet av effektiva transportlösningar har tågtransport återigen hamnat i rampljuset. Denna artikel tar oss med på en resa genom fördelarna, utmaningarna och framtidens möjligheter med godstransport på järnväg. För mer information besök transportföretaget Essinge Rails hemsida. […]
Framtiden för godstransporter i Sverige innehåller många utmaningar. En stor ombyggnad av infrastrukturen behöver göras, större företag behöver ställa om snabbare och politiken behöver ge starka incitament för att göra de rätta valen. Miljöfrågor har blivit en allt mer angelägen fråga i dagens samhälle och det är viktigt att hitta lösningar för att minska påverkan […]
Från och med 2021 användes förnybara biobränslen och el i 26 % av de transportbränslen som såldes i Sverige[1]. 80 % av det förnybara bränslet utgjordes av hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och fettsyrametylester (FAME). Merparten av den årliga försäljningen av transportbränslen bestod fortfarande av fossila bränslen motsvarande 74 %. CO2-utsläpp i Sverige orsakas främst av […]
Transport av gods på väg har en viktig funktion i Sveriges ekonomi. Enligt officiell statistik är över 100.000 företag involverade i vägtransporter av gods i Sverige. Branschen ger jobb till tusentals människor och bidrar till landets tillväxt. Transport av varor är också en viktig tjänst som håller samhället i rörelse, vilket gör det nödvändigt att […]
Godstransporter inkluderar frakt av en mängd olika typer av material och varor, nedan följer några av de mest förekommande varusegmenten. Vanliga varusegment inom godstransport Livsmedel När det gäller transport av livsmedel inkluderar det vanligen matvaror, frukt och grönsaker, mejeriprodukter och andra färskvaror. När det gäller transport av livsmedel är det avgörande att beakta produkternas hållbarhet […]
Fossilfritt Sverige är ett statligt miljöinitiativ som verkar för att accelerera takten i klimatomställningen och för att göra Sverige ett av de första fossilfria länderna. Detta bland annat genom insatser inom mer hållbara transporter. Initiativet påbörjades i samband med FN:s klimatmöte i Paris under 2015 och ska fortgå fram till 31 december 2024. Detta möjliggörs […]
Vad innefattas i begreppet godstransport? Godstransporten står för transportering av varor och gods, jämfört med exempelvis passagerartåg eller bussar. De vanligaste transportmedlen som används för transportgods är tåg, lastbil, flygplan och lastfartyg. Olika godstyper delas sedan in efter storleksklass där vi har allt ifrån ett enkelt paket till partigods och FTL (Full truck load). Nedan […]
Enligt branschfolk är sällan hållbar godstransport eller hållbar järnvägstransport samma sak som 0kg utsläppt C02. Det är i stället en transportlösning som är mer miljövänlig än den nuvarande. Där diesel- och bensintransport står för de största utsläppen. Majoriteten av företag klarar inte av att helt och hållet C02-neutralisera sin transport. Av olika skäl som tillgänglighet, ekonomi och teknik finns ännu inte stöd för en helt C02-neutral transportlösning när vi pratar om stora företag. Vad som i stället är mer realistiskt är att sänka sina C02-utsläpp från exempelvis 90% till 15%.
Med den snabba tillväxten av transportbranschen de senaste åren har behovet av säkra och effektiva transporter blivit mer kritiska än någonsin. Att transportera varor från en plats till en annan kräver samordning, planering och utförande. Bland nyckelaktörerna i denna process finns vägtransportledarna. I den här artikeln kommer vi att utforska de regler och regler som […]

Annons


Annons