Aktuellt

Godstransporter inkluderar frakt av en mängd olika typer av material och varor, nedan följer några av de mest förekommande varusegmenten. Vanliga varusegment inom godstransport Livsmedel Livsmedel som fraktas via godstransport inkluderar matvaror, frukt och grönsaker, mejeriprodukter och andra färskvaror. För att hålla dessa produkter fräscha under transporten används vanligtvis temperatureglerade vagnar, såsom isolerade ISO-container och […]
Fossilfritt Sverige är ett statligt miljöinitiativ som verkar för att accelerera takten i klimatomställningen och för att göra Sverige ett av de första fossilfria länderna. Detta bland annat genom insatser inom mer hållbara transporter. Initiativet påbörjades i samband med FN:s klimatmöte i Paris under 2015 och ska fortgå fram till 31 december 2024. Detta möjliggörs […]
Vad innefattas i begreppet godstransport? Godstransport står för transportering av varor och gods, jämfört med exempelvis passagerartåg eller bussar. De vanligaste transportmedlen som används för transportgods är tåg, lastbil, flygplan och lastfartyg. Olika godstyper delas sedan in efter storleksklass där vi har allt ifrån ett enkelt paket till partigods och FTL (Full truck load). Nedan […]
Enligt branschfolk är sällan hållbar godstransport eller hållbar järnvägstransport samma sak som 0kg utsläppt C02. Det är i stället en transportlösning som är mer miljövänlig än den nuvarande. Där diesel- och bensintransport står för de största utsläppen. Majoriteten av företag klarar inte av att helt och hållet C02-neutralisera sin transport. Av olika skäl som tillgänglighet, ekonomi och teknik finns ännu inte stöd för en helt C02-neutral transportlösning när vi pratar om stora företag. Vad som i stället är mer realistiskt är att sänka sina C02-utsläpp från exempelvis 90% till 15%.