Hållbar järnvägstransport

Vad är hållbar järnvägstransport och hur kommer jag i gång?

Hur definieras hållbar järnvägstransport?

Enligt branschfolk är sällan hållbar godstransport eller hållbar järnvägstransport samma sak som 0kg utsläppt C02. Det är i stället en transportlösning som är mer miljövänlig än den nuvarande. Där diesel- och bensintransport står för de största utsläppen. Majoriteten av företag klarar inte av att helt och hållet C02-neutralisera sin transport. Av olika skäl som tillgänglighet, ekonomi och teknik finns ännu inte stöd för en helt C02-neutral transportlösning när vi pratar om stora företag. Vad som i stället är mer realistiskt är att sänka sina C02-utsläpp från exempelvis 90% till 15%.

Vad kan göras?

Detta göras genom att byta ut lastbil mot tåg som primär transportkälla. En del av de multimodala transporterna kommer för de flesta företag alltid ske genom lastbilar, då partigods ska hämtas upp på företaget via lastbil för att transporteras till terminal. Där ligger utmaningen i att försöka använda sig av så miljövänliga lastbilstransporter som det bara går. De vanligaste lösningarna för miljövänlig lastbilstransport är i dagsläget en miljövänlig diesel som exempelvis Nestes HVO100, eller helt genom helt eldrivna lastbilar.

Kortfattat – Så länge du sänker din procentuella utsläppsgrad och minimerar din användning av lastbil, flyg och båt som drivs på fossila bränslen är du engagerad i hållbara transportlösningar.

Hållbar järnvägstransport

Hur kan en transportköpare kontrollera vad som är hållbart och inte?

Det finns ett par symboler och organisationer du kan hålla utkik efter som visar att företaget i fråga lever upp till ett visst antal högt ställda krav på området hållbarhet.

EcoVadis, sustainability rating. Visar att företaget enligt mätningar lever upp till flertalet nyckeltal inom hållbarhet.

Fair Transport är transportbranschens certifiering för hållbara godstransporter på väg. Alla certifierade företag följer uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

-Science based tagets. Som anslutet till Science Based Targets har ett företag åtagit sig miljömål. Dessa ska reducera utsläpp med parisavtalet som riktlinje. Dessa företag tillhör de mest ambitiösa inom klimatarbete då inte sällan stora omställningar krävs för att nå målen.

Kortfattat, låt de olika organisationerna som jobbar med miljöcertifiering göra jobbet åt dig. Skulle så vara fallet att ni planerar att införa ett samarbete med ett företag som ej innehar något certifikat för miljöarbete – ställ då krav på det för att samarbetet ska bli av. På så sätt garanterar du att en oberoende aktör granskar företaget och nödvändiga förändringar sker.

Lycka till!

Hållbar järnvägstransport

Annons