Tågtransport gods

Generell information om tågtransport av gods

Med tågtransport som transportsätt transporteras årligen miljontals ton gods från och till Sverige. Eftersom att Sverige har en lång historia av konkurrenskraftiga internationella bolag med stark export har vi därför ett väl utbyggt järnvägsnät vilket borgar för en god utveckling för tågtransporten. Däremot argumenterar experter på området för att järnvägsnätet skulle kunna användas mycket mer – om den politiska viljan för det skulle finnas. På grund av att tåg i huvudsak drivs på el genom kontaktledning är utmaningen att minimera C02 utsläpp i processen före, under och efter godstransporten. Eftersom att tåget självt i de flesta fallen är miljöboven bör tågföretagens arbete granskas som en helhet, för att ge rätt bild av dess utsläppsnivå. Så därför föreslår vi att inköpare av en helhetslösning av miljövänlig tågtransport bör undersöka C02 utsläpp för bland annat följande områden:

  • Terminalen
  • Vägtransporten
  • Lagerarbete
  • Företagets fordonsflotta
  • Tågen

Hur fungerar det

Beroende på kundens behov och godsets storlek kan transportföretag erbjuda sig att hämta varorna hos företaget. Det körs sedan till terminal för att lastas i vagn innan varorna skickas till sin slutliga destination. Som kund går det hos de flesta tågtransport-företag som ett resultat av smart GPS-tracking att också följa varornas transport. På så sätt kan man vara säker på att allt går rätt till och att transporten möter förväntad ankomsttid.

Tågtransport gods

Olika sätt att transportera gods

De vanligaste sätten att transportera gods är genom följande metoder:

Hellast

Att transportera genom hellast innebär alltså att man allokerar en hel lastvagn för gods. Men sedan finns också en minimivikt som sätts individuellt baserat på företag. En vanlig riktlinje för hellast är minimum 3000kg.

Partigods

Ofta gods som transporteras på pall. Ett partigods är föremål som väger över 1 000 kg.

Styckegods

Mindre gods som ofta skickas i delad vagn, där sedan ditt gods delar utrymme med varor från andra kunder. Detta gods väger upp till 1000kg.

Tågtransport gods

När är det dags att överväga tågtransport i stället för lastbil?

När en organisation blir stor nog att flera lastbilar per dag transporterar ut varor. Då kan det vara läge att ta kontakt med ett tågtransport-bolag för att se över om det går att lägga om transportprocessen. Ofta är själva tågtransporten billigare än lastbil vid en viss volym, att då låta ett transportbolag hämta upp era varor på plats för att sedan via terminal genomföra större utleveranser kan vara en ekonomisk och smidig lösning, för växande företag.

Tågtransport gods

Annons


Annons