Godstransport

Allt du behöver veta om godstransport

Vad innefattas i begreppet godstransport?

Godstransporten står för transportering av varor och gods, jämfört med exempelvis passagerartåg eller bussar. De vanligaste transportmedlen som används för transportgods är tåg, lastbil, flygplan och lastfartyg. Olika godstyper delas sedan in efter storleksklass där vi har allt ifrån ett enkelt paket till partigods och FTL (Full truck load).

Nedan listar vi de olika vedertagna termerna som används vid transport av gods, från litet till stort:

Kolli
Ett kolli är en försändelse, t.ex. en kartong eller ett kuvert.

Sändning
Ett eller flera kollin från samma avsändare.

Paket
Ett paket är ett kolli med en vikt upp till 30 kg.

Gods
Ett kolli med en vikt över 30 kg.

Styckegods
En sändning eller ett kolli med en vikt upp till 1 000 kg.

Partigods
En sändning eller ett kolli med en vikt över 1000 kg.

Godstransport

 

Full truck load & Less than truck load

Övriga termer som används ofta inom lastbils- och godstransport av styckegods och partigods är FTL (Full truck load) och LTL (Less than truck load). Generellt sett kan man säga att tjänsten FTL rekommenderas för större och tunga laster, medan tjänsten LTL är det bästa alternativet för mindre laster.

Full truck load

FTL eller Full truck load är benämning för en tjänst där transportföretaget dedikerar en hel lastenhet till en enda kund. FTL-tjänsten passar bra för stora och skrymmande gods. Det är också det mest föredragna alternativet vid transport av känsliga, tunga eller tempererade varor. Ett annat begrepp med ungefär samma innebörd som används gällande tåg är hellast. Det vill säga en hel tågvagn som lastas med gods för en kund.

Exempel på olika former av FTL kan vara:

  • Lastutrymme – vanligaste alternativet
  • Container – liknar lastutrymme men är flyttbart
  • Flak – där gods läggs in från ovansidan. Ex vid transport av råmaterial
  • Virkesvagn – öppen vagn vid transport av skogsråvara, ved eller timmer

Less than truck load

LTL eller Less than truckload är godstransport som kombineras för flera mottagare genom samlastning i samma lastenhet. Detta är en smidig samlastningslösning eftersom ingen av dessa kunders försändelse kräver en hel vagn. I stället fylls den oanvända delen av lastbilen upp med andra kunders varor. Varje enskild kund betalar sedan baserat på sträckans längd och storleken på sin försändelse samt övriga faktorer som extra säkerhet, temperatur med mera. Av denna anledning är LTL-transporter det mest prisvärda alternativet av de olika transportalternativen för gods.

Godstransport
Godstransport

 

Skillnad i transporttid

Ett koncept de flesta förstår sig på som exempelvis har handlat varor på postorder eller har arbetat inom logistik exempelvis är följande. Ju billigare det blir, desto längre tid tar transporten på sig att komma fram. Skälet till detta är mycket simpelt. För att kunna erbjuda en lägre prislapp till slutkund måste transportbolagen samlasta varor via partigods, precis som beskrivet ovan gällande (LTL) Less than truck load. Således kan de ej åka direkt från punkt A till punkt B. Samlastning innebär att flertalet stopp måste göras för att lämna av gods på diverse transportcentraler eller tågterminaler. Det mest kostsamma kommer alltid vara att anlita ett transportföretag för frakt av varor, antingen i delat eller eget utrymme, då godset transporteras direkt från punkt A till punkt B. Men många, både privatpersoner och företag, väljer trots det ofta att betala det lilla extra för en snabb leverans. Andra faktorer kan även spela in som en mer omsorgsfull hantering av värdefullt och känsligt gods.

Kostnader inom godstransport

Väldigt konkret beskrivet, vid mindre gods är LTL mer kostnadseffektivt. Det vill säga samlastning av gods både via lastbil och tåg och även vid andra transportsätt. Har du större gods blir det vid en viss brytpunkt mer kostnadseffektivt att välja en helt egen vagn eller FTL/hellast.

 

Olika transportleverantörer och upplägg

Mindre transporter via etablerade post- och fraktföretag

De allra flesta privatpersoner använder något av de större post- och fraktföretagen för att skicka sina brev och paket både inrikes och utrikes. I det fallet lämnas paketet in på ett lokalt postkontor och resterande process gällande samlastning och uppföljning av ordern sker genom postföretagens till hög grad digitaliserade och automatiserade processer.

Medelstora transporter

Om du är en företagare eller handlar med ömtåligt gods, kanske du ställer lite högre krav på din transportleverantör. Det kan handla om att ett speciellt emballage ska ingå och ha en viss säkerhet för produkten – så den inte skadas under resans gång. Dessutom kanske du ställer krav på kort transporttid. I dessa fall är det klokt att kontakta ett företag direkt och ta fram ett skräddarsytt transportupplägg. I viss mån sker även här samlastning, men till en lägre grad, och ofta samlastar du med andra företag och handlare som har samma målsättning med transporten som du.

Stora transporter

Vid kommersiell och kontinuerlig transport av gods från och till ett annat företag är det nästan alltid mest fördelaktigt att välja en transportleverantör som kan erbjuda en helhetslösning. En helhetslösning täcker hela godsets resa från upphämtning till lagerföring, eventuellt emballage, lastning och transport. I dessa fall används nästan alltid hellaster och Full Truck Load via både tåg och lastbil. Genom en helhetslösning sköter transportföretaget ofta alla kontakter med olika lastcentraler. De följer upp så att transporten möter sin utsatta deadline och kommunicerar med logistikpersonal, tågförare och terminalarbetare för att se till att allt flyter på. Som kund går det nästan alltid att följa godsets resa från punkt A till B. Dessutom finns goda möjligheter att sänka den totala transportkostnaden samt miljöpåverkan vid transport av större volymer.

 

Annons