hållbara transporter

Tips: gå med i Fossilfritt Sverige – för miljön och för hållbara transporter

Fossilfritt Sverige är ett statligt miljöinitiativ som verkar för att accelerera takten i klimatomställningen och för att göra Sverige ett av de första fossilfria länderna. Detta bland annat genom insatser inom mer hållbara transporter.

Initiativet påbörjades i samband med FN:s klimatmöte i Paris under 2015 och ska fortgå fram till 31 december 2024. Detta möjliggörs genom att samla ihop diverse aktörer allt från företag och organisationer till kommuner och regioner, som tillsammans ska verka för att uppnå målet att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Genom samarbete och dialog med företag och aktörer från olika branscher, tar Fossilfritt Sverige fram politiska förslag, baserat på de möjligheter och utvecklingsområden som identifieras och lyfter fram det till regeringen för genomförande. I detta unika samspel med näringsliv och regering, tas lämpligast möjliga åtgärder fram för att snabba på denna omställning.

hållbara transporter
Hållbara transporter

Utförande

Detta initiativ bygger på att ta fram ett ramverk för färdplaner innehållande uppföljning av branscharbete, nationella strategier inom miljömässigt utsatta områden, metoder för offentlig upphandling i enighet med miljöriktlinjer samt att stötta projekt i linje med initiativets målsättningar mm.

Denna omställning leder till att många stora organisationer under loppet av en relativt snar tidslinje, behöver göra stora förändringar av konkurrensskäl, för att klara en ny typ av internationell kravsättning.

Transportutmaningen – För hållbara transporter

Utmaningen baseras på riksdagens beslutande gällande att sänka transportsektorns koldioxidutsläpp med totalt 70 procent, fram till år 2030, jämfört med nivån år 2010.

Många större företag och kommuner väljer att gå med i utmaningen då det finns stora ekonomiska besparingar såväl som miljövinster att göra. Även mindre företag som verkar inom branschen godstransport väljer att delta. Slutsatsen är att alla kan bidra och göra en skillnad för miljön.

Hur detta genomförs är genom ett åtagande från aktörer att göra ett skifte till endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter, senast år 2030. I begreppet ”fossilfria transporter” inkluderas de drivmedel som ger en 70 procent utsläppsminskning till skillnad från fossila bränslen. Idag räknas el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95 in som bränslen inom fossilfria transporter.

Ta reda på mer

Läs mer om Fossilfritt Sverige: www.fossilfrittsverige.se

hållbara transporter
Hållbara transporter

Annons