Vad är ett åkeri

Vad är ett åkeri? Maskintransport, schakt och anläggning

Ett åkeri är en central aktör som hanterar frakt och transportering av varor och styckegods. Dessa företag kan variera i storlek från enmansföretag, där ägaren själv kör en eller flera lastbilar till större företag med flera anställda. Åkerier kan se olika ut och kan ha olika inriktningar med transporterna. Men de inriktar sig framför allt […]
Läs mer

Annons