Vad är ett åkeri

Vad är ett åkeri? Maskintransport, schakt och anläggning

Ett åkeri är en central aktör som hanterar frakt och transportering av varor och styckegods. Dessa företag kan variera i storlek från enmansföretag, där ägaren själv kör en eller flera lastbilar till större företag med flera anställda. Åkerier kan se olika ut och kan ha olika inriktningar med transporterna. Men de inriktar sig framför allt […]
Läs mer
Utländska chaufförer

Utländska chaufförer: En lösning på Sveriges förarbrist?

Sverige står inför en akut brist på yrkesförare, vilket hotar att allvarligt påverka transportsektorn och därmed hela ekonomin. Utländska chaufförer är en av de potentiella lösningar som diskuteras. Men vad gör att det är brist på förare i Sverige idag och varför är det svårt för utländska chaufförer att jobba här? Denna artikel utforskar dessa […]
Läs mer
logistikcenter

Logistikcenter – Hur funkar dessa logistikhubbar?

Hur fungerar ett logistikcenter? Med funktioner som lagerhanteringssystem, automatiserade plocksystem och transportinfrastruktur möjliggör det smidig hantering av varor från ankomst till utgång. Dessutom säkerställer passersystem, säkerhetsåtgärder och välutbildad personal en trygg och effektiv verksamhet. Ett logistikcenter fungerar som navet i en effektiv distributionskedja genom avancerad teknologi och noggrann planering. Vem är ansvarig för godstransporterna? www.industribladet.com/vem-ar-ansvarig-for-trafiken-pa-ett-foretag-som-utfor-person-eller-godstransporter/ […]
Läs mer
Självkörande lastbilar

Självkörande lastbilar – Är transportbranschen i förändring?

Självkörande lastbilar har de senaste åren blivit ett hett ämne inom transportbranschen och teknikvärlden. Denna teknologi har potentialen att förändra sättet vi transporterar varor på, minska antalet trafikolyckor och påverka arbetsmarknaden på olika sätt. Ett brett spektrum av fördelar som sträcker sig bortom den uppenbara ekonomiska vinningen. I denna artikel kommer vi att titta närmare […]
Läs mer
Transport farligt gods

Transport av farligt gods – Vad gäller?

Transport av farligt gods är en fråga av oerhörd vikt som rör sig i gränslandet mellan nödvändighet och potentiell fara. Från kemikalier och bränslen till biologiska ämnen och explosiva material, farliga varor är en integrerad del av vår moderna ekonomi. Samtidigt som de möjliggör produktion och distribution av många varor och resurser, utgör de också […]
Läs mer
Truckar inom materialhantering och transport

Effektiva logistiklösningar – Rollen av truckar i materialhantering och transport

I en värld där snabbhet och effektivitet är ledord, spelar truckar en avgörande roll inom både materialhantering och transport. Dessa maskiner är själva ryggraden i vår moderna logistik, och deras betydelse sträcker sig långt bortom de bullrande lagerlokalerna. Denna artikel kommer att utforska och belysa truckarnas djupa inverkan på vårt dagliga liv och näringslivets vitala […]
Läs mer
Skicka gods med tåg

Skicka gods med tåg – En resa genom framtidens logistik

Godstransport med tåg har länge varit en vital del av det globala logistiknätverket. Med ökad medvetenhet om hållbarhet och behovet av effektiva transportlösningar har tågtransport återigen hamnat i rampljuset. Denna artikel tar oss med på en resa genom fördelarna, utmaningarna och framtidens möjligheter med godstransport på järnväg. För mer information besök transportföretaget Essinge Rails hemsida. […]
Läs mer
Framtiden av godstransporter i Sverige

Framtiden för godstransporter i Sverige

Framtiden för godstransporter i Sverige innehåller många utmaningar. En stor ombyggnad av infrastrukturen behöver göras, större företag behöver ställa om snabbare och politiken behöver ge starka incitament för att göra de rätta valen. Miljöfrågor har blivit en allt mer angelägen fråga i dagens samhälle och det är viktigt att hitta lösningar för att minska påverkan […]
Läs mer
Hur stor andel av bränslet som används för vägtransporter i Sverige är fossilt?

Hur stor andel av bränslet som används för vägtransporter i Sverige är fossilt?

Från och med 2021 användes förnybara biobränslen och el i 26 % av de transportbränslen som såldes i Sverige[1]. 80 % av det förnybara bränslet utgjordes av hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och fettsyrametylester (FAME). Merparten av den årliga försäljningen av transportbränslen bestod fortfarande av fossila bränslen motsvarande 74 %. CO2-utsläpp i Sverige orsakas främst av […]
Läs mer
Hur många företag i sverige är verksamma inom området vägtransporter av gods?

Hur många företag i Sverige är verksamma inom vägtransporter?

Transport av gods på väg har en viktig funktion i Sveriges ekonomi. Enligt officiell statistik är över 100.000 företag involverade i vägtransporter av gods i Sverige. Branschen ger jobb till tusentals människor och bidrar till landets tillväxt. Transport av varor är också en viktig tjänst som håller samhället i rörelse, vilket gör det nödvändigt att […]
Läs mer

Annons