Hur stor andel av bränslet som används för vägtransporter i Sverige är fossilt?

Hur stor andel av bränslet som används för vägtransporter i Sverige är fossilt?

Från och med 2021 användes förnybara biobränslen och el i 26 % av de transportbränslen som såldes i Sverige[1]. 80 % av det förnybara bränslet utgjordes av hydrerad vegetabilisk olja (HVO) och fettsyrametylester (FAME). Merparten av den årliga försäljningen av transportbränslen bestod fortfarande av fossila bränslen motsvarande 74 %. CO2-utsläpp i Sverige orsakas främst av […]
Läs mer
Hur många företag i sverige är verksamma inom området vägtransporter av gods?

Hur många företag i Sverige är verksamma inom området vägtransporter av gods?

Transport av gods på väg har en viktig funktion i Sveriges ekonomi. Enligt officiell statistik är över 100.000 företag involverade i vägtransporter av gods i Sverige. Branschen ger jobb till tusentals människor och bidrar till landets tillväxt. Transport av varor är också en viktig tjänst som håller samhället i rörelse, vilket gör det nödvändigt att […]
Läs mer
hållbara transporter

Tips: gå med i Fossilfritt Sverige – för miljön och för hållbara transporter

Fossilfritt Sverige är ett statligt miljöinitiativ som verkar för att accelerera takten i klimatomställningen och för att göra Sverige ett av de första fossilfria länderna. Detta bland annat genom insatser inom mer hållbara transporter. Initiativet påbörjades i samband med FN:s klimatmöte i Paris under 2015 och ska fortgå fram till 31 december 2024. Detta möjliggörs […]
Läs mer
Godstransport

Allt du behöver veta om godstransport

Vad innefattas i begreppet godstransport? Godstransport står för transportering av varor och gods, jämfört med exempelvis passagerartåg eller bussar. De vanligaste transportmedlen som används för transportgods är tåg, lastbil, flygplan och lastfartyg. Olika godstyper delas sedan in efter storleksklass där vi har allt ifrån ett enkelt paket till partigods och FTL (Full truck load). Nedan […]
Läs mer
Hållbar järnvägstransport

Vad är hållbar järnvägstransport och hur kommer jag i gång?

Enligt branschfolk är sällan hållbar godstransport eller hållbar järnvägstransport samma sak som 0kg utsläppt C02. Det är i stället en transportlösning som är mer miljövänlig än den nuvarande. Där diesel- och bensintransport står för de största utsläppen. Majoriteten av företag klarar inte av att helt och hållet C02-neutralisera sin transport. Av olika skäl som tillgänglighet, ekonomi och teknik finns ännu inte stöd för en helt C02-neutral transportlösning när vi pratar om stora företag. Vad som i stället är mer realistiskt är att sänka sina C02-utsläpp från exempelvis 90% till 15%.
Läs mer
Vägtransportledare

Varför vägtransportledare är viktigare än vi tror

Med den snabba tillväxten av transportbranschen de senaste åren har behovet av säkra och effektiva transporter blivit mer kritiska än någonsin. Att transportera varor från en plats till en annan kräver samordning, planering och utförande. Bland nyckelaktörerna i denna process finns vägtransportledarna. I den här artikeln kommer vi att utforska de regler och regler som […]
Läs mer