Godstransporter

7 av de vanligaste varorna som fraktas via godstransporter

Godstransporter inkluderar frakt av en mängd olika typer av material och varor, nedan följer några av de mest förekommande varusegmenten. Vanliga varusegment inom godstransport Livsmedel När det gäller transport av livsmedel inkluderar det vanligen matvaror, frukt och grönsaker, mejeriprodukter och andra färskvaror. När det gäller transport av livsmedel är det avgörande att beakta produkternas hållbarhet […]
Läs mer
hållbara transporter

Tips: gå med i Fossilfritt Sverige – för miljön och för hållbara transporter

Fossilfritt Sverige är ett statligt miljöinitiativ som verkar för att accelerera takten i klimatomställningen och för att göra Sverige ett av de första fossilfria länderna. Detta bland annat genom insatser inom mer hållbara transporter. Initiativet påbörjades i samband med FN:s klimatmöte i Paris under 2015 och ska fortgå fram till 31 december 2024. Detta möjliggörs […]
Läs mer
Godstransport

Allt du behöver veta om godstransport

Vad innefattas i begreppet godstransport? Godstransporten står för transportering av varor och gods, jämfört med exempelvis passagerartåg eller bussar. De vanligaste transportmedlen som används för transportgods är tåg, lastbil, flygplan och lastfartyg. Olika godstyper delas sedan in efter storleksklass där vi har allt ifrån ett enkelt paket till partigods och FTL (Full truck load). Nedan […]
Läs mer
Hållbar järnvägstransport

Vad är hållbar järnvägstransport och hur kommer jag i gång?

Enligt branschfolk är sällan hållbar godstransport eller hållbar järnvägstransport samma sak som 0kg utsläppt C02. Det är i stället en transportlösning som är mer miljövänlig än den nuvarande. Där diesel- och bensintransport står för de största utsläppen. Majoriteten av företag klarar inte av att helt och hållet C02-neutralisera sin transport. Av olika skäl som tillgänglighet, ekonomi och teknik finns ännu inte stöd för en helt C02-neutral transportlösning när vi pratar om stora företag. Vad som i stället är mer realistiskt är att sänka sina C02-utsläpp från exempelvis 90% till 15%.
Läs mer
Vägtransportledare

Varför vägtransportledare är viktigare än vi tror

Med den snabba tillväxten av transportbranschen de senaste åren har behovet av säkra och effektiva transporter blivit mer kritiska än någonsin. Att transportera varor från en plats till en annan kräver samordning, planering och utförande. Bland nyckelaktörerna i denna process finns vägtransportledarna. I den här artikeln kommer vi att utforska de regler och regler som […]
Läs mer

Annons